kostki przewóz

obmurza Kompleksowe rozwiązania dla każdych aplikacji, kominów oraz paliw. Grupa Poujoulat, zaplanowana w 1950 jest liderem lokalnym w sztuk systemów kominowych ze byliśmy szlachetnej, który przyjmuje 1450 typów także robi obrót ok. 200 milionów euro. W 30 krajach posiada powierzchnie magazynowe również biurowe o pełnej wielkości 170.000 m². Od ponad 60 lat Cheminées Poujoulat poświęca swoją wielką myśl także badanie do organizowania kompleksowych systemów odprowadzania spalin, które instalowane są w budownictwie jedno- i wielorodzinnym, i jeszcze w punktach przemysłowych, magazynach, halach, etc. Żeby móc jak dobro robić wymagania swoich typów, Poujolat jest wysoką sieć partnerów handlowych - dystrybutorów POUJOULAT Sp. z o.o. zajmuje w kolekcji około 5.000 produktów, które są pogrupowane w 15 kategoriach asortymentowych. Cheminées Poujoulat opracowuje obecnie rozwiązania, które wspomagają zoptymalizować ogólną charakterystykę energetyczną budynków w perspektywie. Innowacyjność, efektywność energetyczna także odnawialne źródła działalności są w sercem uwagi Grupy Poujoulat. Nieustannie śledząc zbyt w znajomości spośród jego wymaganiami, konstruujemy kompletne rozwiązania systemów kominowych ze występowali szlachetnej. By zrobić przewagę nad konkurencją, nasze wyniki powstają przy ścisłej kooperacji z producentami urządzeń grzewczych, dystrybutorami oraz specjalistami branży instalacyjnej oraz budowlanej. W jakimkolwiek przypadku - kolejnej lokaty bądź renowacji istniejącej instalacji grzewczej/kominowej, Cheminées Poujoulat proponuje całe gamy rozwiązań: przewody spalinowe i dymowe, przyłącza, wkłady kominowe, przewody do kubków z osobna komorą spalania, wyciągi spalin, tłumiki, nasady dachowe